• Tarieven

  • Tarieven
  • U kunt uw kind zelf aanmelden bij de praktijk. Onderstaande tarieven zijn dan van toepassing.
  • RT Praktijk Tiel heeft zorgcontracten afgesloten met diverse gemeenten (Tiel, Buren, Geldermalsen en Neerijnen). Wellicht komt uw kind hiervoor in aanmerking en kan het begeleidingstraject vergoed worden. 
  • RT Praktijk Tiel begeleidt ook leerlingen waarvoor een Plusarrangement is toegekend door school. De vergoede hulp voor uw kind vindt dan plaats op school. 

   

  • Intakegesprek – 30 minuten                                      Gratis
  • Behandeling – 45 minuten                                        €47,50
  • Gesprekken divers – 30 minuten                                  €30
  • Onderzoek & Trainingen                                 op aanvraag
  • Reiskosten (begeleiding buiten Tiel)              0,29 per km
  • Telefonisch consult                             €15 per 15 minuten
  • Voorwaarden
  • Het tarief van behandeling is inclusief voorbereiding, uitwerking, korte overdracht naar ouders en gebruik van materialen.
  • Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden kosten in rekening gebracht. Ook in geval van ziek zijn.   
  • Telefonische consulten langer dan 10 minuten worden in rekening gebracht.
  • Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.  
  • Tijdens de schoolvakanties is de praktijk deels geopend. Indien behandeling tijdens een schoolvakantie gewenst is, wordt dit individueel afgesproken.  
  • Facturering geschiedt eens per maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. 
  • De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.  
  • RT Praktijk Tiel is aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers) onder nummer 163835. 
  • Het KvK-nummer van de praktijk is 64382311.