• Remedial Teaching

 • Remedial Teaching is het extra begeleiden van kinderen met leerproblemen.

  Uw kind kan op de basisschool vastlopen bij vakken als rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen. Maar ook het concentreren of plannen kan moeilijk zijn. Soms lopen kinderen door uiteenlopende redenen sociaal-emotioneel vast en ontwikkelen ze een laag zelfbeeld of faalangst.

  De praktijk begeleidt ook kinderen met AD(H)D en ASS; deze kinderen worden begeleid om uiteindelijk weer mee te kunnen komen op school. 

  De kinderen leren ook middels psychomotorische oefeningen en worden weer gemotiveerd om te leren. 

  Door een intensieve begeleiding is uw kind in staat een achterstand in te lopen of te leren werken op een passend niveau. Uw kind krijgt weer vertrouwen in zichzelf en krijgt weer plezier in het leren. Leren is leuk!

 • Aanmelding

  Als ouder kunt u uw kind zelf aanmelden (voor eventuele vergoedingen: zie Tarieven).
  De praktijk begeleidt ook kinderen met een Plusarrangement aangestuurd vanuit school. Behandeling kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

  Intakegesprek

  Doel van het intakegesprek is het in kaart brengen van het leerprobleem van uw kind: waar loopt uw kind vast en hoe voelt uw kind zich hierbij?

  Leeronderzoek

  Er wordt gestart met het afnemen van een leeronderzoek om te kijken waar het leerprobleem van uw kind zit.

  Behandeling

  Wanneer het leeronderzoek afgerond is, worden duidelijke doelen afgesproken. Voor uw kind wordt een behandeltraject op maat gemaakt.

  Evaluatie

  Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de vorderingen en bijzonderheden van uw kind. Daarom vindt er regelmatig een evaluatiegesprek plaats.

  shutterstock_206467093-1024x682